De werkgroep Kerk in Actie richt zich op een aantal taken, die we hieronder nader toelichten.

Duurzaamheid

Als werkgroep Kerk in Actie willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Dichtbij maar ook ver weg. Duurzaamheid heeft vele aspecten, zoals vermindering van de CO2-uitstoot, het zuinig omspringen met grondstoffen, een schoon milieu maar ook met goede menselijke verhoudingen in onze omgeving en wereldwijd. De verandering van het klimaat krijgt op dit moment wereldwijd veel aandacht.

Sinds 15 maart 2015 is de Ontmoetingskerk officieel benoemd tot Groene Kerk. Dit predicaat is uitgereikt vanwege duurzame acties uit het verleden, zoals het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk. Ook zijn veel lampen in de kerk vervangen door spaar- en LED-lampen en zijn de pompen van de CV-installatie goed afgesteld, zodat de kerk niet meer constant wordt verwarmd.

Kerk in Actie (de landelijke organisatie) is op dit gebied actief met een aantal projecten, verzameld onder de naam ‘Fair Climate’ (of: ‘Klimaatplan’). Het Klimaatplan heeft als doel de CO2-uitstoot te beperken. Dit gebeurt door arme landen te helpen bij het ontwikkelen van alternatieve energie en door te kijken wat wij zelf kunnen doen aan de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Vakantieweken voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers

Om de drie jaar kiezen we als Dierense werkgroep Kerk in Actie een nieuw project om acties voor te voeren en voor te collecteren. In februari 2015 zijn we begonnen met acties voor een nieuw doel: vakantieweken voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Een doel dat met de huidige vluchtelingenstroom zeer actueel is.

VluchtelingenWerk Nederland biedt asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan.
Op vakantie gaan is voor de meeste mensen in Nederland heel gewoon. Voor vluchtelingen, asielzoekers en hun kinderen is het juist iets bijzonders. Normale vakanties zijn voor hen te duur. Terwijl het – zeker voor kinderen – erg fijn is om te kunnen spelen en ontspannen en even weg te zijn van alle onzekerheid en de vaak stressvolle woonsituatie. Daarom biedt VluchtelingenWerk hen jaarlijks een vakantie aan. Daar wordt volop gebruik van gemaakt.

Wij ondersteunen dit project door allerlei acties te organiseren zoals: concerten, taartenactie, kerkmarkt, duurzame maaltijden. Tevens gaat de helft van de opbrengst van de diaconale collecte tijdens de 40-dagentijd naar dit doel.

Overige activiteiten

Naast de vakantieweken voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers brengt de werkgroep ook andere projecten van Kerk in Actie onder de aandacht in het bijzonder wanneer daar op zondag een collecte voor wordt gehouden. In de 40-dagentijd, een tijd van bezinning, is de werkgroep betrokken bij de oecumenische vespervieringen en bij de Koffiestop, na afloop van één van de vespers. In deze periode wil de werkgroep de bezinning op de eigen levenswijze bevorderen door middel van een veertigdagen-actie.
De werkgroep werkt regelmatig mee aan kerkdiensten.
De werkgroep valt onder de diaconie.

Contact en informatie:Christine Schellevis, e-mail: christineenjoop@gmail.com