ZB 21 febr. 2021

 

GEBED VAN DE WEEK

God, ik wil de weg naar binnen gaan
nu de 40-dagentijd is begonnen –
40 dagen in het teken van het kruis van Jezus,
het kruis dat ons oproept ons te verzoenen met U.

Het is niet gemakkelijk
om mijzelf en U onder ogen te komen
met de missers die ik als mens bega.
Geef mij de genade om mijzelf te kennen
en berouw te kunnen hebben.
God, U kent en bemint ieder mens, ook mij
en zal mij aanvaarden in al mijn zwakheid
als ik U oprecht zoek.

Help mij om in deze veertig dagen los te komen
van verslavende trekjes en vluchtig leven.
Laat er ruimte ontstaan
om mij te richten op wat er werkelijk toe doet.
Dat ik mij kan oefenen in gebaren
van liefde en gerechtigheid
bij alles wat ik doe én wat ik juist probeer te laten.

Zondag 21 februari 2021, 1e van de 40- dagentijd