ZB 14 nov. 2021

GEBED VAN DE WEEK

Eeuwige,
Als ik de verhalen lees van Jezus:
herder voor zijn schapen –
herkenbaar aan zijn daden
in eigen kring niet gewaardeerd:
stenen werden opgepakt
om naar hem te gooien…

Ik zou zo graag de kracht ervaren
die Jezus in zich draagt
de moed staande te blijven
in de worsteling met de tijd
ook een herder willen zijn
voor mensen om me heen.

Eeuwige, we zijn zo kwetsbaar
kwetsbare mensenkinderen
die niet zonder U kunnen.
Wees ons nabij en geef ons kracht.

bij Johannes 10,22-30
zondag 14 november 2021