ZB 22-05-2022

GEBED VAN DE WEEK

Lieve God,
Ik heb erin geloofd, ik heb met zovelen
meegelopen in vredesdemonstraties.
Wat leefde in de jaren 80 de hoop en verwachting
dat het beter zou worden.
Langzamerhand zouden er minder oorlogen komen, vrede zou over de aarde
gaan waaien.

Ik heb erin geloofd, ik wil er nog steeds in geloven.
Maar sindsdien zijn zoveel mensen op de wereld
slachtoffer van oorlog geworden, tot op vandaag.
Hoe kan ik hiermee leven, God?
Vaak moet ik denken aan de woorden van Jezus:
’Mijn vrede geef ik jullie’ –
wat heb ik die moed en rust hard nodig.

Help mij God, uw vrede in mijn hart te bewaren.
Om van daaruit mijn uiterste beste te doen
om zelf vredevol te leven en te handelen,
alle mensen op de wereld te zien als uw kinderen.
Ik zal erin geloven, samen met zovelen.

Zondag Rogate 22 mei 2022