De werkgroep Kerk in Actie Dieren organiseert op vrijdag 8 november een feestelijke Oogstmaaltijd. Dit evenement hangt nauw
samen met de Dankdag voor Gewas en Arbeid op zondag 10 november a.s. 

De Oogstmaaltijd wordt gehouden op 8 november in de Ontmoetingskerk te Dieren, aanvangstijd 18.00 uur.
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan ons project hulp aan Moldavië.
De vakantietijd is voorbij en nu wordt de organisatie van de maaltijd verder uitgewerkt.

Wie wil deelnemen aan deze feestelijke maaltijd kan zich al
aanmelden op het volgende e-mailadres: kerkinactie@pkndieren.nl