Zorg voor het klimaat, opdracht aan de kerken

Zondag 9 januari komt Trees van Montfoort preken in de dienst van Frans Ort  in Rozendaal over haar boek Groene Theologie. De bedoeling is om daarna met een gespreksgroep te starten.

De gespreksgroep draait om het het boek Groene Theologie door Trees van Montfoort, het theologieboek van het jaar 2019
Het boek is geschreven vanuit de overtuiging dat de kerken een belangrijkere rol kunnen spelen in de klimaatcrisis. De groep zal zich aan de hand van dit boek en het door de auteur aangeleverde gespreksmateriaal bezig houden met de vraag welke die rol zou kunnen zijn.

De dienst op 9 januari in de Kerk van Rozendaal is het startpunt voor de gesprekgroep.

De data van de gespreksgroep zijn: 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met een drankje
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp

Aanmelden kan bij ds. Ida Eldering<ida.eldering@hotmail.com>, Hennie de Pous < henniedepous@iofc.nl> , Eduardo Hoogbruin <edu.ofs@gmail.com> of bij de secretaris Raad van Kerken Veluwezoom Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>

Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen per mail bijtijds informatie over het te lezen gedeelte uit ‘Groene Theologie’ en over de aard van de bijeenkomst, die fysiek, online of in hybride vorm zal plaatsvinden. Vanwege het coronavirus moeten we flexibel zijn.