Aankondiging toelichting advies opvolging ds. Henk Boonen

Zondag 24 juni a.s. zal na de ochtenddienst, om ca. 11.30 u, een korte bijeenkomst voor alle gemeenteleden, zijn, waarin de werkgroep ‘Predikantbezetting 2019’ haar advies over de opvolging van ds. Henk Boonen, die in november 2018 met emeritaat gaat, zal toelichten.
De Kerkenraad zal op 26 juni a.s. dit advies bespreken en zo mogelijk daarover een besluit nemen.