De kerkgemeenschappen van de Protestantse, Hervormde en Rooms-katholieke gemeenten in Dieren, Spankeren, Ellecom-de Steeg en Rheden houden in deze periode weer hun jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Met deze actie vragen de kerken hen weer te steunen met een financiële bijdrage.

Met deze bijdrage kunnen de kerken hun jaarlijkse kosten, zoals onderhoud kerkgebouwen en salarissen van predikanten, kerkelijk werkers en kosters blijven betalen. Daarmee kunnen de kerkgemeenschappen blijven voort bestaan en doorgaan met hun werk. Dit werk is niet altijd groots zichtbaar maar belangrijk om te kunnen blijven voortzetten. Denk bijvoorbeeld aan het werk waarin praktische steun wordt gegeven aan hen die dat nodig hebben en het pastorale werk, waarin actief wordt omgezien naar elkaar, dat zeker in deze moeilijke en soms eenzame coronatijd van groot belang is.
Kerken ontvangen geen subsidies en zijn voor de bekostiging van hun werk afhankelijk van donaties. De Aktie Kerkbalans markeert het belang van deze donaties.

Zaterdag 15 januari start de Aktie Kerkbalans 2022. De Aktie Kerkbalans is met name gericht op de leden van de verschillende kerken, maar uiteraard kunnen allen die de kerken een goed hart toedragen bijdragen. Heeft u vragen of wilt u bijdragen neem dan contact op via de websites van de verschillende kerkgemeenschappen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina over de Actie Kerkbalans 2022.