Weer tijd voor de Actie Kersttas!
Al vele jaren organiseren de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal de Actie Kersttas. In de dure maand december verzorgen wij een extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen moeten leven. Ondanks de tot begin dit jaar florerende economie merken we dat steeds meer mensen dat extraatje goed kunnen gebruiken. Met andere woorden: de economische voorspoed wordt erg ongelijk verdeeld. Nu de economische gevolgen van de coronacrisis steeds zichtbaarder worden, o.a. door ontslagen en faillissementen, wordt de
doelgroep van de Actie Kersttas ook groter. Dus we doen ook dit jaar weer een beroep op u.

De coronamaatregelen dwingen ons wel het anders te organiseren dan de voorafgaande jaren. Het lijkt ons niet verstandig om mensen nu te vragen boodschappen naar de inzamelpunten te brengen en die door een grote groep (vaak oudere) vrijwilligers te laten sorteren en in te pakken. We hebben besloten de artikelen centraal in te kopen en daarmee de tassen te (laten) vullen. Het wordt dit jaar ook weer een mooi kerstpakket met nuttige en gezonde levensmiddelen en een paar feestelijke artikelen voor de kerstdagen.
Maar daarvoor is uw geldelijke steun onontbeerlijk! De waarde van zo’n pakket is circa € 30,-.

De kerken verenigd in DIANA (het Diaconale Netwerk Armoedebestrijding in de gemeenten Rheden en Rozendaal) organiseren deze actie samen met Stichting STRAK (voorheen Mensen in de Bijstand). Via www.stichtingstrak.nl kunnen mensen zich straks aanmelden als ze denken in aanmerking te komen voor een kersttas. Daarnaast zullen de diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen ook zelf pakketten bezorgen bij de bij hen bekende adressen.

 

Dus dit jaar vragen we u niet om te sjouwen met extra boodschappen en die bij de kerken af te leveren, maar uitsluitend om een financiële bijdrage. Te storten op NL82 ABNA 0503231592 t.n.v. Stichting Strak o.v.v. Aktie Kerktas 2020 of NL75 INGB 0000962850 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Dieren o.v.v. Aktie Kerktas 2020………

Om uw bijdrage toch een persoonlijke ‘touch’ te geven laten we feestelijke kaarten drukken waarop u een persoonlijke boodschap
kunt schrijven die met de kersttas naar de ontvanger gaat.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp! We hopen dat we volgend jaar onze actie weer op de gebruikelijke wijze kunnen uitvoeren.

Uw Diakonie.
Contactpersoon: Tinus Pater, tel: 06 51836026.