Zaterdagmiddag 21 januari hebben we de Actie Kerkbalans ingeluid. De jaarlijkse aktie waarbij we u allen actief benaderen om te vragen of u de kerk financieel wil blijven steunen om weer een nieuw jaar met elkaar tal van activiteiten te kunnen vormgeven. Er was een mooie opkomst. Samen met zo’n 150 kerken door het hele land hebben we om 13 uur de kerkklok geluid als start van de Actie Kerkbalans. Onze klok werd geluid door wethouder Vugts van de gemeente Rheden. Dick Ottevanger opende als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters de bijeenkomst en schetste waar we als kerk onder meer voor staan, wat we willen betekenen voor de mensen dichtbij en ver weg. De wethouder refereerde in zijn speech onder andere aan het belang dat de kerk heeft in onze huidige participatie-maatschappij. Na het startmoment hebben we met elkaar onder genot van een broodje teruggekeken op een mooie bijeenkomst. Goed dat we daar samen op deze manier aandacht aan geven. En was u er niet bij? Dan volgend jaar weer een nieuwe kans.  

De komende week gaan ruim 60 vrijwilligers op pad om de envelop van Kerkbalans bij een kleine 1000 adressen van onze kerkgemeenschap te bezorgen en een week later weer op te halen. Het is fijn dat er zoveel mensen zijn die zich inzetten hiervoor. Een grote pluim voor al die lopers. 

In de envelop vindt u onder andere een folder waarin u kunt lezen wat wij als Protestantse gemeente Dieren allemaal doen en misschien herkent u zelfs zichzelf op een foto. We hopen uiteraard dat we met al die activiteiten door kunnen blijven gaan. We hopen daarom op uw steun. Dus vul het toezeggingsformulier in en leg de antwoordenvelop klaar.