Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://Viering van doop en zegen
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Zondag 29 oktober 2017 – Viering van doop en zegen
Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. C. Bochanen
Bijbelzondag
viering van Doop en Zegen

Er is geen kindernevendienst.

Ieder jaar worden de kinderen die dat jaar 4 of 8 jaar worden en de kinderen die in groep 8 zitten en die zijn gedoopt of gezegend uitgenodigd voor een feestelijke dienst waarin we stil staan bij hun doop of zegening.  19 kinderen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en met een enthousiaste groep ouders zijn de eerste voorbereidingen al getroffen. Omdat het 31 oktober 500 jaar geleden is dat Luther zijn stellingen op de kapeldeur spijkerde hebben we hierbij aansluiting gezocht voor het thema. Kenmerkend voor de Reformatie is dat ook de gewone gelovigen werden betrokken bij het kerkelijk gebeuren een voorbeeld het lezen van de Bijbel. Daarom is het thema deze zondag: ‘De kerk is van ons allemaal’.
U / jij bent van harte welkom in deze feestelijke dienst.

 

Eerste collecte : Kerk in Actie, t.b.v. Hervormingsdag
Tweede collecte : Plaatselijk kerkenwerk