Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://23e zondag na Pinksteren
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

 

Zondag 12 november 2017 – 23e Zondag na Pinksteren
Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. H. Boonen

Lezingen : Jesaja 48, 1-11, Matteüs 24, 15-28, 1 Tessalonicenzen 4, 13-18

Lied van de week : ‘Zomaar gekregen’, uit: Trefwoord

Eerste collecte : Kerk in Actie, t.b.v. het Binnenlands diaconaat
Tweede collecte : Plaatselijk kerkenwerk