Evenementen in februari 2024

Je bent hier: :/, Vergadering/Gemeenteavond
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Uitnodiging gemeenteavond 1 maart
Op 1 maart 2023 houden we een gezamenlijke gemeenteavond in de Ontmoetingskerk. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Voor deze avond worden alle leden van de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO en de Protestantse Gemeente Dieren uitgenodigd.

Deze avond omvat twee onderdelen:
1) Toelichting op het definitieve besluit tot Samen..Gaan en de hierbij behorende regelingen, waaronder de Plaatselijke regeling. Beide kerkenraden zijn deze avond aanwezig om hierover de gemeenteleden te horen en in gesprek te gaan.
2) Het tweede onderwerp op deze avond betreft de voorbereiding van de Pinksterdienst. Tijdens deze dienst willen we ons definitief Samen..Gaan op ‘Geestdriftige’ wijze vieren en inhoud geven. Ds. Frans Ort en ds. Ronald Heins willen graag samen met u brainstormen over de inhoud van de dienst.

U bent van harte welkom! Als vervoer op deze avond voor u een probleem is, kunt dat melden bij Tinus Pater tel. nr. 06-51 83 60 26 of bij Fred Haandrikman tel. nr. 06-21 59 55 29.

Noot: Indien u de onder 1 genoemde documenten vooraf wilt ontvangen, stuur dan a.u.b. een mail naar één van de scriba’s.
Voor HG Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO naar Fred Haandrikman: email: samengaan.dierenspankeren@ziggo.nl
en voor PG Dieren naar Joke Hoevers: scriba@pkndieren.nl.

Indien u bovendien het definitieve Beleidsplan, zoals dat na de gemeenteavond op 24 november 2022 is vastgesteld, wilt ontvangen, dan graag dat even apart aangeven.