Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://Kerkdienst 22e zondag na Pinksteren
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Voorganger: Ds. F. Ort

Werelddiaconaat

m.m.v het Kerkkoor

 

De kinderen kunnen na de dienst alvast onder begeleiding gaan knutselen, met het oog op de viering van Doop en Zegen op 30 oktober a.s.

 

Collectes:  voor Kerk in Actie t.b.v. het Werelddiaconaat en plaatselijk kerkenwerk

Werelddiaconaatcollecte : Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt.
Het is vandaag ook Wereldvoedseldag. Op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie brengt de VN jaarlijks tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen. Helpt u mee door middel van deze collecte?