Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://kerkdienst 4e zondag na Epifanie
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Foto Henk

voorganger ds. H. Boonen

Zondag 29 januari 2017 – 4e Zondag na Epifanie
Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. H. Boonen

Lezing : Sefanja 2,3 en 3, 9-13 Matteüs 5, 1-12

Lied van de week : ‘Een nieuwe dag’, uit: Trefwoord, lied 26 en 35

Eerste collecte : Diaconaal werk
Tweede collecte : PKN collecte t.b.v. Missionair werk en kerkgroei *

Tijdens de zondagse 10.00 uurdienst is er:
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Jeugdkerk: vanaf eerste klas voortgezet onderwijs
Crèche: t/m 3 jaar.