Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://kerkdienst 5e zondag na Epifanie
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Zondag voor het Werelddiakonaat

GJB36368

voorganger ds. F.Z Ort

viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 februari 2017 – Zondag voor het Werelddiaconaat
Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Ds. F.Z. Ort,
viering Heilig Avondmaal
m.m.v. de Cantorij

Lezing : Jesaja 43, 9-12 Matteüs 5, 13-16

Lied van de week : ‘Ga op weg’, uit: Trefwoord, lied 48

Kindernevendienst : De kinderen van groep 1, 2 en 3 blijven in de kindernevendienst.
De andere groepen komen terug voor het Avondmaal.

Eerste collecte : Kerk in actie: Werelddiaconaat
Tweede collecte : Plaatselijk kerkenwerk

Tijdens de zondagse 10.00 uurdienst is er:
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Jeugdkerk: vanaf eerste klas voortgezet onderwijs
Crèche: t/m 3 jaar.