Evenementen in februari 2024

Je bent hier: :/, Vieringen/Scholendienst
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Ontmoetingskerk : Jantine Groenewold – jongerenpastor
Scholendienst m.m.v. ‘De Akker’

U allemaal hartelijk welkom in of bij de scholendienst, die we dit jaar vieren. De dienst is voorbereid met leerkrachten en kinderen van De Akker. De dienst zal voor een belangrijk deel ook gevolgd kunnen worden via internet, omdat we (hoe de richtlijnen ook zullen uitvallen) nu eenmaal niet met velen in de kerk kunnen komen. We zijn aan de slag geweest (en gaan in de slag) met het gedeelte uit Openbaring 21, een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is geschilderd, er is een project met de kinderen om ‘engel voor iemand anders te zijn’. Met leerlingen uit groep 5 en groep 7 is gesproken over de invulling van de gebeden: ‘waar zullen voor bidden?’ Verder vindt u bij de zondagsbrief een woordzoeker, daar mag op gereageerd worden! En er is een kleurplaat om in te kleuren. De kinderen hebben gezongen en we hebben er filmpjes van gemaakt. Deze filmpjes zullen worden vertoond tijdens de dienst. We mogen dan wel niet zingen in de kerkdienst, toch klinken onze liederen: vol enthousiasme en hemelhoog! Wij hopen met elkaar op een goede en gezegende dienst voor iedereen die mee-viert en meekijkt!

Orde van dienst – kort 11 okt. 2020 (1)

Woordzoeker 11 okt

Kleurplaat

Lezing : Openbaring 21, 1-7
Lied v.d. kinderen : Lied 923 – ‘Wil je wel geloven’

Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : Plaatselijk Kerkenwerk