Startzondag

Je bent hier: ://Startzondag
Laden Evenementen

18e zondag na Pinksteren

ds. F.Z. Ort Startzondag 

m.m.v. Ichtus

Het thema is ‘Een nieuwe start’. Het zal een ‘dienst in vieren’ worden die bestaat uit een viering, workshops, een presentatie van de workshops in het tweede deel van de viering en een afsluitende gezamenlijke lunch.
Er kan een keuze gemaakt worden uit vier workshops: zingen, schilderen, dichten/schrijven en bidden.
In verband met de voorbereidingen hebben we een indicatie van het aantal deelnemers nodig. Vandaar dat er vanaf zondag 5 september inschrijflijsten in de kerk zullen liggen waarop u zich aan kunt melden voor één van de workshops en de lunch. Ook zal aanmelding per telefoon/e-mail mogelijk worden, nadere info volgt.

Voor de gezamenlijke lunch vragen we iedereen iets mee te nemen. Ook dit kan op de lijsten aangegeven worden.

Meer informatie en eventuele aanpassingen in verband met coronamaatregelen kunt u de komende tijd in de Zondagsbrief vinden.
We hopen u te zien op 26 september.
Marja Schippers, Esther van Loenen, Frans Ort en Margreet Buijs