Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://Steen der Wijzen of Steen des Aanstoots?
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

– Wat kunnen wij verwachten van de chemie? –

‘Chemie’ associëren we doorgaans niet met goede zorg voor onze aarde en elkaar. Terecht of onterecht? Onder leiding van de Dierense Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus, verkennen we dit thema met elkaar.

Op deze avond neemt hij ons mee van de alchemisten die zochten naar de Steen der Wijzen, naar de milieuactivisten voor wie de chemie vaak een Steen des Aanstoots is. Hoe heeft de chemie zich ontwikkeld vanuit de oudheid via de Middeleeuwen, de Verlichting en de Industriële Revolutie tot de moderne tijd? Voorbeelden illustreren belangrijke uitdagingen voor de huidige samenleving, die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen, zoals de aantasting van het milieu, het ontstaan van onvoorstelbare hoeveelheden niet-afbreekbaar afval, toenemende energiebehoefte wereldwijd, ongekende toename van de wereldbevolking en grote verschillen in welvaart tussen landen en volken.

Is de chemie louter oorzaak, of heeft zij ook oplossingen in petto? Misschien wel meer dan u denkt! In kleine groepjes wisselen we van gedachten over concrete, innovatieve toepassingen. Of het ei van Columbus er bij zit is ongewis, maar u gaat in ieder geval een stuk wijzer naar huis!

De werkgroep geloof & maatschappij van de Raad van Kerken Dieren e.o. organiseert deze avond. U bent van harte uitgenodigd!
De toegang is vrij. Na afloop wordt een collecte gehouden

Datum : zondag 7 mei 2017
Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrich laan 54, Dieren
Aanvang: 20.00 uur
Inleider: Cor Scheffers, gepensioneerd chemicus-technicus te Dieren