Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://Thomaskring
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Thomaskring

Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken.
Rick Benjamins, Jan Offring, Wouter Slob (red)

Dit boek is ontstaan vanuit een behoefte om te spreken over God op een ruimdenkende, niet-dogmatische wijze. Een liberale vorm van christelijk geloven, die volgens de elf auteurs tot op heden geen of onvoldoende aandacht krijgt in het gesprek over religie.
Geloven wordt vandaag de dag vaak klem gezet tussen ofwel fundamentalistisch orthodox geloven ofwel geharnast atheïstisch denken. De zoekende stemmen zijn kennelijk niet interessant genoeg.

Het is een reflectief boek: alle auteurs gaan met God op weg, maar vragen zich ook voortdurend af wat dat dan precies betekent. En of dat eigenlijk wel kan. Het is gevuld met zinnige vragen en overwegingen over het geloof.
Het boek neemt de context waarin geloven in het Westen plaatsvindt (moderniteit, postmoderniteit) serieus zonder er domweg in op te gaan. Ook is het opvallend dat vrijwel nergens de klassieke christelijke symbolen simpelweg bij het vuilnis worden gezet, maar steeds wordt ‘aangeklopt’ bij de traditie op zoek naar nieuwe betekenis.
Zo goed als alle bijdragen in ‘Liberaal Christendom’ bieden daartoe een prima vertrekpunt: ‘Waar wij ons bevinden’, ‘Begrijpen’, ‘Waarheid’, ‘Boven onszelf uitstijgen door de Geest’, ‘Jezus’, Christus, belichaming van God’, ‘God laten bestaan’, De Bijbel, als woord van God’, De Bijbel, als gesprekspartner’, ‘Tussen sleur en spel’, ‘Gebed na gebed’, ‘Neem, eet, drink’, ‘Kerk’, ‘Iedereen is van de wereld’, ‘Vrijheid’, ‘Liefde’, ‘Seks’, Creativiteit’, ‘Gastvrijheid’.

Aan de hand van dit boek zullen wij met elkaar in gesprek gaan. Gezien onze ervaringen in de Thomaskring uit de voorgaande jaren kunnen het boeiende gesprekken en ontmoetingen worden. Daarom is ieder die verder wil denken over zijn of haar geloof, van harte uitgenodigd. Het is de bedoeling om het boek gaandeweg de bespreking te lezen, omdat we zullen spreken aan de hand van de inleidingen die in het boek zijn geschreven.

datum : donderdag 6 en 27 oktober, 17 november, 8 december
aanvangstijd : 10.00 uur
plaats : Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
begeleiding : ds. Henk Boonen en ds. Frans Ort