Evenementen in februari 2024

Je bent hier: ://zondag 2 februari
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Ontmoetingskerk : ds. F.Z. Ort
Zondag voor het Werelddiaconaat
Viering Heilig Avondmaal

Lezing : Matteüs 5, 1-12

Kinderen vanaf groep 5 komen terug in de kerk voor het Avondmaal

Lied van de week : Lied 784 Liedboek
Eerste collecte : KiA Werelddiaconaat
Tweede collecte : Plaatselijk kerkenwerk