Zondag 21 juli

Je bent hier: ://Zondag 21 juli
Laden Evenementen

6e zondag na Pinksteren

Ontmoetingskerk : Ds. C. Bochanen
Viering Heilig Avondmaal

Lezing : Lucas 10, 38-42
Lied van de week : Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht

Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : Plaatselijk Kerkenwerk