Zondag 21 maart

Je bent hier: ://Zondag 21 maart
Laden Evenementen

Ontmoetingskerk : ds. F.Z. Ort

Lezing : Johannes 12, 20-33

Eerste collecte : KiA 40 dagen Werelddiaconaat
(Indonesië) 50/50 project Colombia *
Tweede collecte : Plaatselijk Kerkenwerk