Evenementen in februari 2024

Je bent hier: ://Gedachtenis overledenen
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
ds. C. Bochanen , ds. F.Z. Ort en mevrouw M. Visser – Schram, ouderenpastor

Het kerkelijk jaar loopt van advent tot advent. Daar zit de gedachte achter dat met de geboorte / komst van Christus een nieuwe tijd is
aangebroken. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we terug en noemen we de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Maar het noemen van die namen doen we in het licht van de Opgestane, wiens komst wij in de adventstijd tegemoet leven. Voor iedere overledene steken we ook een kaarsje aan aan de paaskaars, het licht van de opstanding, waarmee wij te kennen geven dat wij geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. 

Lezing : Numeri 6, 22 – 27
Openbaring 21, 1 – 7

Lied van de week : Zullen we delen

Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : Plaatselijk Kerkenwerk