Evenementen in april 2024

Je bent hier: ://zondag 28 januari- 3e zondag na Epifanie
Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Ontmoetingskerk : 10.00 uur – Mevrouw ds. Y.E. van Neck-Pors, Klarenbeek

Lezing : Marcus 1, 21 – 28
Lied van de week : ‘De nieuwe stad’, uit: Trefwoord

Eerste collecte : Diaconale regiocollecte t.b.v.
‘Schuldhulpmaatje’
Tweede collecte : PKN-collecte t.b.v. Catechese en Educatie *

Toelichting bij de collecten:
PKN-collecte voor catechese en educatie:
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van
de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur
en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen?
De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers
op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerkzijn. De opleiding
wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de
Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens eenof tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op.
Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere
vormen van training aanbieden.