Uitnodiging aan alle gemeenteleden voor het afscheid van ds. Henk Boonen

Ds. Henk Boonen gaat gebruik maken van de mogelijkheid om met emeritaat te gaan.
Als gemeente willen wij dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zondag 28 oktober 2018 zal in het teken staan van dit afscheid.
De planning van deze dag is gemaakt in overleg met ds. Henk Boonen en zal er ongeveer als volgt uitzien:

 Vanaf 9.45 uur: inloop met koffie en/of thee
 Aanvang dienst: 10.30 uur (let op de aanvangstijd!!!) en formeel afscheid
 ± 12.00 – 12.30 uur: koffie met iets lekkers
 -12.30 – ±13.30 uur: feestelijke bijeenkomst in de kerkzaal ter gelegenheid van het afscheid van ds. Henk Boonen
 ± 13.30 uur: lunch in de hal (soep en broodjes + drinken) voor alle aanwezigen – gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ds. Henk Boonen

Bij een afscheid hoort een cadeau. Namens de hele gemeente willen wij Henk verrassen.
Waarmee is een grote verrassing. Om dit te realiseren stellen wij het volgende rekeningnummer beschikbaar waarop u een bijdrage aan deze verrassing kunt storten.

Rekening nr. NL17 INGB 0000 9243 18 t.n.v. Prot. gemeente te Dieren o.v.v. “Afscheid ds. Boonen”.

Feestbundel
Als terugblik op die tijd in Dieren willen wij graag een Feestbundel samenstellen. Uw bijdrage graag aanleveren op A4 formaat. Hiervoor
zal t.z.t. een doos in de hal van de kerk worden geplaatst. Eventueel kunt u ook via het hierna volgende emailadres
iets aanleveren.

Aanmelden voor een activiteit Feestelijke bijeenkomst
Wil je persoonlijk, of als kerkelijke groep een feestelijke bijdrage leveren aan dit afscheid, laat het dan weten
aan Ria van Voorst of op onderstaand e-mailadres. Voor meer informatie kunt u terecht op e-mailadres:
afscheidhenk@pkndieren.nl of bij Ria van VoorstLockhorst, tel. 0313 413010.

 

In verband met de organisatie en planning van deze dag attenderen wij op het volgende:
Inleveren bijdrage aan Feestbundel (in doos in hal van de kerk) en aanmelden van een activiteit t.b.v. de feestelijke bijeenkomst ’s middags graag uiterlijk 21 oktober a.s. via
e-mailadres: afscheidhenk@pkndieren.nl of bij Ria van Voorst-Lockhorst, tel. 0313-413010.