Wij allen tellen af naar 13 juni maar de kalender telt door; 6-7-8-9-10-11-12-13. Een ongeluksgetal? Nee hoor, we maken er een mooie gedenkdag van. Rood is de liturgische kleur bij een afscheid. Die kleur komt her en der terug. Gelukkig zijn de Corona beperkingen iets verruimd maar toch moesten er keuzes gemaakt worden. In samenspraak met Kees, de Kerkenraad en Stef Nieuwland (VIC) is de dag in tweeën gesplitst. In de dienst (en bij de lunch) zijn alleen de officiële genodigden aanwezig.
Aansluitend op de dienst volgen er een paar korte toespraken. Daarná krijgt Kees het “gemeente cadeau”. Dit alles wordt natuurlijk uitgezonden.  Kijk mee via kerkdienst gemist.nl. Hulde aan het Studioteam!

Precies om 13 uur barst het middagprogramma los en U/jij kunt kiezen welke delen ervan je wilt meebeleven, op 1,5 meter afstand!
We verklappen niet wát er allemaal gebeurt maar het schema geeft de locaties en tijden weer.

13.00 – 13.35 uur Parkeerplaats Ontmoetingskerk
13.40 – 14.00 uur Buiten tegenover ingang Beverode
14.10 – 14.40 uur Kerk in Spankeren
14.50 – 15.00 uur Parkeerplaats Moskee, Enkweg
15.10 – 15.30 uur Parkeerplaats bij de Synagoge, Spoorstraat
15.40 – 16.10 uur Parkeerplaats Duynhuis, vd Duyn van Maasdamstraat 63
16.15 – 16.35 uur Bazaar Villa, vd Duyn van Maasdamstraat, schuin tegenover no 16
16.40 uur !! Verzamelen van alle gemeenteleden op de Parkeerplaats Ontmoetingskerk.

Voor de laatste keer de oproep:
* Schrijf een kaartje of een brief met daarin een herinnering aan Kees of een wens, gedicht, gedachte.
Inleveren kan t/m 12 juni bij Tinus Pater, Mezenlaan 124, 6961 HR Dieren of bij ondergetekende, Het Bastion 32, 6953 BG Dieren.
* Stort een bijdrage voor het gezamenlijke cadeau op het speciale banknummer:
NL17 INGB 00009243 18 tnv Protestantse Gemeente Dieren ovv afscheid Ds. C. Bochanen. Dit kan ook mbv de QR Code. (Let
op! dit banknummer niet gebruiken voor andere kerkelijke giften).

Namens de werkgroep leden, Hennie Jensen