Deze zondagochtend begon met koffie en thee. Om half 11 volgde een prachtige afscheidsdienst die samen met de collega’s, Frans Ort, Kees Bochanen en Jantine Groenewold werd vormgegeven. De kinderen maakten diverse creaties, waarvan sommige gevuld met “bonen”, die te maken hadden met ‘geloof, hoop en liefde’. Drie organisten, een pianiste en drie koren lieten van zich horen. Kortom een dienst waar heel veel mensen een steentje aan hebben bijgedragen.

Direct na de dienst werd Henk Boonen toegesproken door twee vertegenwoordigers van de partnergemeenten in Berlijn en Wroclaw
en een vertegenwoordiger van de RK parochie in Dieren. Vervolgens weer koffie en thee terwijl de kerkzaal werd omgebouwd.
Er verscheen een podium waar goed gebruik van werd gemaakt. Te veel om allemaal op te noemen. Om toch een beeld te krijgen van wat er nu gebeurde, worden er een paar dingen uitgelicht.

Uit de woorden van de voorzitter van de Kerkenraad, Johannes de Pous, klonk veel dank en waardering door: “Je bent iemand die
goed kan luisteren. Die probeert iedereen in zijn waarde te laten. Je probeert verbindingen te leggen, liever dan zaken op scherp te
stellen. Ik wil je namens de kerkenraad en de hele gemeente heel, heel hartelijk bedanken voor alles wat je voor deze gemeente gedaan
hebt de afgelopen 29 jaar. We gaan je missen en jij ons waarschijnlijk.”

Namens de gemeenteleden overhandigde Wytse Noordhof een pentekening van de pont Dieren-Olburgen over de IJssel, die hijzelf
gemaakt heeft. Ook kreeg Henk van de gemeenteleden een reisje naar één van de Waddeneilanden aangeboden met daarbij een
mooi zakcentje. Ichtus liet een passend afscheidslied horen en Roelf Lanting sprak Henk namens de Pastorale Raad toe. Van de bazaarcommissie kreeg Henk het rad van avontuur én een schaalmodel van de kerk. De collega’s Frans, Kees en Jantine hadden een ludieke presentatie met tegeltjeswijsheden gebaseerd op Henks eigen uitspraken.

De middag werd afgesloten met twee soorten soep en lekkere broodjes. Iedereen die wilde mocht mee-eten. Een kleine 250 mensen hebben dat ook gedaan.

Met dank aan de feestcommissie, bestaande uit Chris van Gulyk, Dick Ottevanger en Ria van Voorst en de vele anderen die op de
één of andere manier die dag een bijdrage hebben geleverd was het een zeer goed georganiseerd afscheid waar Henk Boonen met veel plezier op terug kan kijken.
Met in totaal ruim 400 belangstellenden was het een schitterend afscheid van onze dominee Henk Boonen.
Rini van Dijkhuizen, ouderling communicatie

Een uitgebreide foto-impressie vind u op deze website onder fotoalbum.