De kerken binnen DIANA in de gemeenten Rheden en Rozendaal organiseren in samenwerking met Stichting STRAK ook dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen die van een minimum inkomen moeten leven krijgen een kerstpakket met allerhande bruikbare etenswaren.
Dit jaar kiezen wij wederom voor een pakket, hierdoor zal er geen inzameling van boodschappen plaatsvinden. Wij vragen daarom ook deze keer om een financiële donatie in plaats van doneren van boodschappen.

Vrijwilligers van de kerken, Diaconieën, Parochiële Caritasinstellingen en Stichting STRAK werken samen aan de organisatie en het uitreiken van 425 gevulde pakketten. Mensen met een minimum inkomen die moeite hebben in december de eindjes aan elkaar te knopen kunnen zich opgeven voor een pakket. In deze tijd van stijgende prijzen zullen ook de pakketten duurder worden. We zijn dan ook extra afhankelijk van giften van de kerken en hun leden. Iedereen die wil bijdragen aan deze actie kan een bijdrage over maken op
bankrekeningnummer NL82ABNA0503231592 t.n.v. Stichting Strak onder vermelding van ‘Aktie Kersttas 2022’.

Op deze manier zorgt u voor een lichtpuntje tijdens de Kerstdagen voor mensen die dit het hardst nodig hebben.
Alvast dank voor uw bijdrage!

College van diakenen,
Jurriën Kruk.