De dienst van 20 juni was een anders vieren dienst. Oorspronkelijk was dit de dienst die hoorde bij het theaterweekend. Omdat dat op dit moment nog niet mogelijk was, hebben we gezocht naar een alternatief.
Ongeveer 10 jongeren hebben de kerknieuwsshow bedacht. Dit hebben ze gedaan op een manier zoals zij de kerkdienst het liefst zouden zien. Anders dan anders en helemaal duur hun bril. En anders is het geworden! Ze hebben ons meegenomen in een show waarin bijbelfiguren met hun verhaal langskwamen. De jongeren hebben hun fantasie gebruikt en hebben ons echt verrast!

Zo zette Noach ons aan het werk. We moesten via Mentimeter aangeven welke drie woorden bij ons opkwamen als wij aan zijn verhaal dachten. Dit heeft tot het volgende beeld geleid:

In de pauze was er een opdracht gewonnen door team Maaskant, Zij stuurden als eersten onderstaande foto’s in: