Zet in je talent: help Moldavië

Dat is het thema van de ‘anders vieren dienst’ in de Petruskerk in Spankeren, zondag 24 februari.
In deze bijzondere dienst zal uitgebreid aandacht worden besteed aan en medewerking worden gevraagd voor het land Moldavië, één van de armste landen van Europa. De kerkelijke gemeente Spankeren heeft de Werkgroep Kerk in Actie van de Protestantse gemeente Dieren gevraagd deze dienst samen voor te bereiden. De werkgroep is al enkele jaren op diverse manieren bezig geld in te zamelen voor hulp aan kinderen en ouderen in Moldavië en zal informatie verstrekken. Zo hopen ze ook buiten Dieren de mensen te motiveren mee te werken aan dit project. Medewerking wordt verleend door het koor Ichtus.

Via een PowerPoint presentatie wordt uitleg gegeven en door middel van gesprekken met de aanwezigen in de dienst wordt bekeken hoe ieder zich kan inzetten voor dit land. Het belooft een interessante en leerzame bijeenkomst te worden.

Iedereen is van harte welkom en alle aanwezigen worden uitgedaagd om te kijken op welke manier je eigen talent(en), zowel letterlijk(financieel) als figuurlijk(d.m.v. bedenken en uitvoeren van ideeën), kunnen worden ingezet.

De dienst wordt gehouden in de Petruskerk te Spankeren; aanvangstijd 10.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in de Kerkhorst, direct achter de kerk.