Het is een goede gewoonte binnen onze kerk om de nieuw-ingekomenen welkom te heten. Allereerst gebeurt dat door de contactpersonen in de verschillende wijken. Maar daarnaast kennen we ook een avond voor nieuw-ingekomenen.

Dat zal binnenkort plaatsvinden op donderdag 15 maart a.s. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

In een informele sfeer hopen we elkaar te ontmoeten, elkaar wat beter te leren kennen aan de hand van een beroemde landkaart, iets te vertellen over onze protestantse gemeente en met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal uitdagende stellingen.

Mocht u als nieuw ingekomene geen uitnodiging voor deze avond hebben ontvangen en er toch bij willen zijn, dan bent u van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Roelf Lanting, Prinsenstraat 72, tel. 0313 413042 emailadres: r.lanting@chello.nl