In maart zijn kinderen van groep 4 en 5 drie keer bij elkaar gekomen voor avondmaalcatechese.

Op 20 maart mochten ze de diakenen helpen bij het klaar zetten van het avondmaal. Daarna de dienst, speciaal op kinderen gericht.

Hierbij een impressie: