Maar liefst elf kinderen uit de groepen 4 en 5 hebben dit jaar meegedaan met de avondmaalscatechese.

In drie bijeenkomsten hebben we gepraat over het Avondmaal en wat dat precies is en over symbolen. We hebben matses gebakken, memorie gespeeld en een symbolenspeurtocht gedaan. In de dienst op 11 maart hebben de kinderen meegeholpen aan en meegedaan met de viering van het Avondmaal.

Het filmpje matses maken kun je terug kijken via de volgende link:

matses maken

Galerij: kinderen met hun symbolen