De basiscatechese is weer gestart. In oktober 2019 hebben wij het gehad over de 10 geboden. Afgelopen week, begin maart, zijn we hiermee verder gegaan. Nadat we helder hadden wat de 10 geboden ook alweer waren, hebben we een bijbels kwartetspel gespeeld. Daarbij moest je als je een kaart kreeg wel een soms lastige vraag beantwoorden.

In de loop van maart willen wij de 10 geboden koppelen aan 75 jaar bevrijding. Op 31 maart zijn wij van plan om naar het museum “Rheden in oorlogstijd” te gaan. Hiervoor is in Velp een tijdelijk museum ingericht. Het thema in maart is Bevrijding. Zit je in groep 7 of 8 en mocht je het leuk vinden mee te gaan, meld je dan even aan bij Rini van Dijkhuizen communicatie@pkndieren.nl, dan krijg je meer informatie.

Welkom, ook als je verder niet de basiscatechese volgt!
Rini van Dijkhuizen en ds. Joke Quik