Eén maal per 2 jaar wordt een Bazaar gehouden in de Ontmoetingskerk ten behoeve van het onderhoud van de kerk. In 2018 is de Bazaar op vrijdag 9 van 19.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur. De Bazaarcommissie is al gestart met de voorbereidingen.

Op woensdag 18 april a.s. heeft de commissie een eerste overleg met alle coördinatoren om de verdere organisatie weer op te starten.

Inname van goederen

Op de volgende ochtenden kunt u uw verkoopbare spullen inleveren.

Vrijdag 6 april en 13 april en zaterdag 21 april

Vrijdag 11 en 25 mei;

Vrijdag 8 en 22 juni en zaterdag 16 juni;

Vrijdag 6 juli; 

Vrijdag 7 en 21 september;

Vrijdag 5 en 19 oktober en zaterdag 27 oktober;

Vrijdag 2 november.

Tijd van inname: 09.30-11.30 uur;
Adres inname: V.d.Duyn v.Maasdamstraat 1a (tussen huisnummers 1 en 3).

Enkele tips voor het aanleveren van materialen: we nemen alleen bruikbaar, schoon, goedwerkend en compleet materiaal in en géén groot meubilair. Wil iedereen zich daaraan houden? Dat scheelt ons veel onnodig werk. Bij aarzeling, neem dan eerst contact op met Paul Boer (tel 0313-421301).

Extra actie rond de Bazaar

Binnenkort zal er in de hal van de kerk weer een zogenaamde Wenszuil komen waarop vraag en aanbod van klussen en activiteiten kunnen worden genoteerd. Nadere informatie volgt.

Verloting

Zoals altijd vindt e rook dezer keer een grote verloting plaats. Daarover later meer.

 

De Bazaarcommissie bestaat uit de volgende leden.

 

Tinus Pater

Mezenlaan 124

06-51836026

ta.pater@outlook.com

voorzitter

 Ad Verveld

Breukinklaan 12

0313-416872

 

verveld7@kpnplanet.nl

penningmeester

Koos de Ruijter

Meidoornlaan 136

06-30401424

ruijter136@gmail.com

secretaris

Paul Boer

Adm.Helfrichlaan 21

0313-421301

boerpb@xs4all.nl

 

Marianne Gee

Zuider Parallelweg 58A

0313-414537

 

mafgeeboerman@hotmail.com

 

Herman Broeze

Vogelplantsoen 220

0313-415088

hermanbroeze@kpnmail.nl

 

Lejon Maaskant

Imboslaan 110

0313-414607

lejon@lehen110.nl

 

 

 

De Bazaarcommissie