BAZAARCOMMISSIE 2020

De Bazaarcommissie vraagt hulp bij een aantal kleine werkzaamheden aan ‘De Villa’ . Wie wil ons helpen?

 We zoeken hulp voor 1 dag om De Villa aan de binnenkant te isoleren. Dit is licht werk, steenwol komt aan de binnenzijde
tegen de houten buitenwand. Werk dat ook door vrouwen gedaan kan worden.
 We willen rondom De Villa een grindstrook maken om het hemelwater op te vangen. Dit is wat zwaarder werk, want de
stoeptegels die er nu liggen, moeten eruit. Er moeten enkele centimeters aarde uitgegraven worden en dan komt het
grind erin. Ook dit is werk dat door mannen en vrouwen gedaan kan worden.

Wanneer we een paar mensen hebben die de Bazaarcommissie willen helpen bij een van de vele klussen die er gedaan moeten
worden, plannen we gezamenlijk een dag waarop we aan de slag kunnen.
Het isolatiewerk willen we voor de kou invalt gedaan hebben. We komen handen tekort. Wie kan en wil ons helpen?

Maak je bekend via onderstaand e-mailadres of schiet een van de commissieleden, Tinus Pater of Lejon Maaskant aan na de kerkdienst.

Secretaris Bazaarcommissie 2020
Arien IJzerman 06 40740936 of a.otland@gmail.com