In de afgelopen jaren hebben we op de donderdagmorgen samen met een groepje “meedenkers” ons gebogen over de bijbel en bepaalde thema’s uit de Bijbel. We spraken over Ezechiël en over de opstanding in Oude en Nieuwe Testament. Dit jaar wil ik een kring leiden die zich buigt over de Psalmen. Naast het ontdekken van de verschillende type Psalmen ontdekken we ook de diverse technieken van de Oudtestamentische poëzie.  Tenslotte buigen we ons over een aantal Psalmen, zoals Psalm 23, Psalm 139, Psalm 121, maar ook een aantal minder bekende Psalmen zullen in het voetlicht worden gezet. De ochtenden zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de taal en schoonheid van de Psalmen, theologische bagage is niet specifiek vereist.
Datum: in 2015 op donderdag 29 oktober, 19 november en 10 december,
in 2016 op 14 januari, 11 februari en 10 maart
Aanvangstijd: 10.00 uur
Locatie: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Begeleiding: ds. Frans Ort