3e Advent : “Verbonden met het rode koord, vruchten van ware liefde te vinden in vrijheid.”

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. (Jozua 6:25a)
Symboliek: Malusappeltjes, bottels, verschillende soorten bessen en kornoelje, verwijzen naar het rode koord dat
Rachab uit het raam hing. Rood is ook de kleur van liefde, van gevaar en van pijn. Zaadvleugeltjes, Rachab verlaat
haar oude leven en begint een nieuw leven. Vergeving en bevrijding, Rachab, de hoer.
Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door haar werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s
Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen
zijn volk telkens bevrijdt. Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en
bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houden. Vanuit die hoop kiest ze
ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. De takken op de hoeken van de
tafel komen van vier verschillende bomen. Als symbool voor de vier heel verschillende vrouwen (Batseba, Ruth,
Rachab en Tama) die samen de lijn vormen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.