1e Advent: “Jong is zij, mooi in paarse rouw aan de koninklijke tafel”.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuel 11:26)
Symboliek: Roodpaarse heidebloemen. Paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man. De gele craspedia
(kogelbloem). Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle
ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de
geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze
vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
Liturgische bloemschikgroep