Alle geplande activiteiten voor de jeugd, zoals theaterdienst en startkamp in september, kunnen helaas geen  doorgang  vinden ivm Corona.
Als jeugdraad zijn we aan t kijken of we toch iets voor de jeugd kunnen organiseren, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Dat wordt dan bekend gemaakt via website of app.

Er zijn vandaag de dag zoveel dingen die de aandacht van jongeren vragen. Zij krijgen zoveel indrukken te verwerken en moeten eigenlijk ook antwoorden hebben op zoveel vraagstukken. Dat is beslist niet gemakkelijk. Het verwondert niemand dat ze zoekende zijn. Het is niet eenvoudig om een weg te vinden tussen al die mogelijkheden. Ook in deze geseculariseerde en multiculturele samenleving, waarin tieners met van alles in aanraking komen en op steeds jongere leeftijd als volwassenen worden beschouwd, zoeken zij wellicht een rustpunt. Het is daarom ook geweldig als zij kiezen voor bezinning en ook bezig kunnen en durven zijn met geestelijke zaken. Voor hen kan de catechese een rust moment in een hectisch dagelijks leven zijn.

Er zijn verschillende catechesegroepen:

 • Voor groep 4 en 5 van de basisschool: de avondmaalscatechese. In het voorjaar is er voor de kinderen van 7 en 8 jaar de kleine avondmaalcatechese. Op een drietal middagen om 16.00 uur zijn jullie welkom. We gaan het met jullie over de viering van het Avondmaal, de Doop en de kerkdienst hebben. We lezen verhalen over wat Jezus voor ons heeft gedaan, praten erover en maken iets. Zo bereiden wij ons voor op een feestelijke kinderdienst waarin wij met jullie en je ouders het Avondmaal vieren.

   

  schenken van de wijn

   

 • Voor groep 7 en 8 van de basisschool: de basiscatechese. Het is heel leuk om met elkaar na te denken over dingen die te maken hebben met kerk, bijbel en geloven. Op een aantal middagen zijn jullie welkom en gaan we het daar samen over hebben. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging.
 •  
 • Voor de brugklassers: de brugcatechese. Na de basiscatechese is er de brugcatechese. Het is fijn te praten over hoe het gaat op je nieuwe school en hoe je alle veranderingen vindt. Daarom brugcatechese: catechese voor brugklassers. Een aantal keren bij elkaar komen waarin we praten over oud en nieuw en hoe het echt met je gaat. Je hoort nog van ons.

Verder:

 • Groep 17/25. Voor degenen die dieper willen graven is er een gespreksgroep over geloof en bijbel. Samen met jullie willen we ingaan op de vragen waar jullie mee zitten met betrekking tot geloven en leven. Vanuit de bijbel zoeken we naar wegen en antwoorden die ons worden gewezen.
 • Gespreksgroep voor jonge mensen rondom 30. Ben je rond de 30 jaar en wil je contact met jongeren van jouw leeftijd om samen te praten over onderwerpen die te maken hebben met geloof en maatschappij? Vind je het leuk om samen activiteiten te ondernemen? Dan is dit iets voor jou. “rondom 30″is een gespreksgroep die 1x per maand op vrijdagavond bij elkaar komt bij Geertruida van Gulyk-Kuiper, tel 422610.

Nadere informatie is te verkrijgen bij één van de predikanten.