voorpagina

Je bent hier: :/voorpagina

Nieuwe wegen pastoraat – stand van zaken

In januari hebben we een vragenlijst uitgezet in de gemeente waarmee we wilden onderzoeken wat in onze gemeente gebeurt aan pastorale activiteiten en waaraan behoefte is. Maar liefst 121 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, mensen uit verschillende leeftijdscategorieën. In grote lijnen kunnen we zeggen dat de leeftijdsopbouw van de respondenten overeenkomt met de leeftijdsopbouw van [...]

Wat te doen bij?

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet altijd bij een bepaalde gelegenheid paraat hebt wat te doen. Bij voor u belangrijke gebeurtenissen rondom leven, sterven of anderszins kunnen een kerkdienst of gesprekken met een predikant of anderen gewenst zijn. Deze website staat vol informatie, contactpersonen en contactadressen. Op deze pagina concentreren we de gebeurtenissen en [...]