Als werkgroep zijn wij erg blij dat de maaltijd is volgeboekt.

De maaltijd wordt gehouden op vrijdag 22 april a.s. in de Ontmoetingskerk te Dieren.

Iedereen die zich tijdig heeft aangemeld is welkom vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur.

De maaltijd is een gezamenlijk project van Dieren en Spankeren. De opbrengst is voor ons project in Colombia, Bogotá.

Fijn dat de maaltijd dit jaar eindelijk doorgang kan vinden.