“DE ONTMOETINGSMAALTIJD IS WEER GESTART !!”

Goed nieuws! Op 7 april j.l. zijn we weer van start gegaan met de Ontmoetingsmaaltijd. Weer helemaal als vanouds om de twee weken en niet meer in aparte groepen in verband met de voorgeschreven afstand vanwege de CORONA. Nu kunnen we weer gezellig met elkaar babbelen!

Tot het zomerreces volgen er nog vijf maaltijden: 21 April, 5 Mei, 19 Mei, 2 Juni en 16 Juni. Noteer deze data alvast in uw agenda!
De intekenmap komt weer op de balie te liggen zodat u zich voor de maaltijd kunt inschrijven.

Wat wèl afwijkt is de prijs van de maaltijd. Deze was € 3,50 maar is verhoogd tot € 4,00.
Na het zomerreces hopen we begin September weer met een nieuw seizoen te beginnen. Zoals gebruikelijk zal dat weer in het Kerknieuws worden gepubliceerd.

Tot ziens op onze Ontmoetingsmaaltijd. U bent van harte welkom!

Joop van der Meulen – coördinator ontmoetingsmaaltijd
Telefoon: 0313 – 437779
E-mail: J.v.d.Meulen74@kpnplanet.nl
Info: www.pkdieren.nl / Kerk zijn met elkaar / Ontmoetingsmaaltijd