U heeft mij een prachtig afscheid bezorgd op zondag 28 oktober j.l.
Toen Gerda en ik even voor half tien de kerk binnen liepen, was het al een drukte van belang. Hartelijk werden wij door iedereen begroet in de feestelijk versierde hal van de Ontmoetingskerk. Het ontvangstcomité stond klaar om de gasten te ontvangen. In de keuken waren koster/hulpkosters en vrijwilligers ´s morgens al vroeg begonnen met het smeren van de broodjes. De koren hadden hun stemmen al warm gezongen. De koffie en thee stonden klaar. Al snel kwamen veel mensen binnen en mocht ik een flink aantal mensen voor de dienst begroeten. In een ontspannen sfeer maakten velen een praatje met elkaar. Om half elf liep ik met de kerkenraad en de collega’s de volle kerkzaal binnen.

Het werd een prachtige dienst met mijn collega’s Frans Ort en Kees Bochanen met wie ik meer dan 20 jaar in goede harmonie heb mogen
samenwerken, met het Kerkkoor, het Ontmoetingskoor en Ichtus die allen en met elkaar mooi zongen, met de organisten / pianisten
met wie ik zoveel diensten tot een goed geheel mocht maken, met Jantine Groenewold die het gesprek met de kinderen en jongeren leidde.Aan het eind van de dienst ontving ik van de kinderen van de kindernevendienst drie borden met de woorden ´geloof, hoop en liefde´ erop.

En dan niet te vergeten al die anderen die vaak onzichtbaar op de achtergrond meewerken aan diensten: de typisten, de mensen in de drukkerij, de mensen van het studioteam, de leiding van de kindernevendienst en jeugdkerk, de lectoren, de mensen die voor de
bloemen in de kerk zorgen, de koster met zijn kostersteam, de mensen van het koffieschenken. Samen met de kerkenraad dragen zij
de verantwoordelijkheid dat de viering en alles erom heen tot een goed geheel wordt. Met heel veel genoegen denk ik terug aan deze
dienst waarin alles goed op elkaar was afgestemd.

Als tekst had ik bij mijn afscheid als predikant de woorden gekozen over ‘recht doen, trouw zijn en wandelen met God’ uit Micha 6 : 8.
Woorden waar we een leven lang mee voort kunnen om uit te leven. Na het ‘Amen’ spraken Petra Handtrag uit Berlin – Niederschönhausen
en Janusz Witt uit Wroclaw namens onze partnergemeenten en Jan Janssen namens de Rooms-katholieke parochie vriendelijke
woorden.

De koffie met koek smaakten ons vervolgens allen goed, want de dienst duurde toch iets langer dan ik had ingeschat.
Daarna volgde het informele gedeelte waarin ik op een vrolijke wijze in het zonnetje werd gezet door Johannes de Pous, voorzitter van
de kerkenraad, mijn collega’s in Dieren, vanuit de pastorale raad, vanuit de werkgemeenschap van predikanten, het team van de
bazaar, door Ichtus met een lied. Zij lieten zich allen niet onbetuigd en ceremoniemeester Dick Ottevanger praatte het geheel met een
komische noot aan elkaar. Ik ontving tegeltjeswijsheden van mijn collega’s en zelfs een oorkonde van het team van de bazaar waarin ik
verheven werd tot ‘meester-raddraaier’. Heerlijk dat we op zo’n wijze met elkaar kunnen omgaan.

Ik werd ook verrast met een aantal prachtige cadeaus. Namens u allen kreeg ik een hele mooie pentekening van ons dorp Dieren
aan de IJssel, getekend door Wytse Noordhof. We kregen ook een lang weekend naar het mooie eiland Schiermonnikoog aangeboden en ook nog een forse cheque waar we iets moois mee kunnen doen. Te gek, want daarnaast kreeg ik nog mooie boeken en boeken- en VVVbonnen. En over een paar weken komt het organiserend comité nog een keer bij ons thuis om ons, onder het genot van een kop koffie/thee, een fotoboek te overhandigen met foto’s die Gert Jan Bollen heeft gemaakt. Daarna was iedereen, na een kort dankwoord van mijn kant, wel
toe aan de soep met broodjes. Het smaakte voortreffelijk. Terwijl de dienst aan de gang was, was het kostersteam nog volop bezig voor
de volgende gang van het afscheid, zodat niemand die dag iets tekort is gekomen aan eten en drinken.

Tenslotte mocht ik velen van u de hand geven en hartelijke woorden ontvangen die mij goed deden. Fijn om dat te horen!
Ook mocht ik in de dagen rond mijn afscheid nog veel kaarten ontvangen van mensen die er niet bij konden zijn.
Rond vier uur liepen Gerda en ik die middag terug naar huis. Het had ons goed gedaan, Zoveel hartelijkheid, zoveel warmte.
Mensen bedankt!

Met een hartelijke groet,
Henk Boonen.