HONGER IN AFRIKA

In Afrika dreigen 20 miljoen mensen van honger om te komen. Deze mensen lijden aan voedsel-gebrek en ondervoeding. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute onder-voeding.
De landen die het ernstigst getroffen worden zijn: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen.
Om een humanitaire ramp af te wenden is op korte termijn veel geld nodig. Daarom hebben de gezamenlijke hulporganisaties (waaronder Kerk in Actie) GIRO 555 geopend.

Volgende week (zondag 26 maart) is er een extra uitgangscollecte voor hulp aan Afrika.
Wij doen een dringend beroep op u! Geef wat u kunt missen, in de collecte
volgende week of op GIRO 555.
Help de mensen in Afrika!
Namens het college van diakenen en de werkgroep Kerk in Actie,
ds. Kees Bochanen