Na tien zomerse weken hebben we de balans op kunnen maken. Na tien vrijdagen Kerkmarkt is er in totaal 2096,70 euro overgemaakt aan het goede doel waar we tot nu toe voor spaarden: vakantieweken voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Een fantastisch resultaat. Haalden we vorig jaar nog ruim 1700 euro binnen met tien marktdagen; dit jaar hebben we de grens van 2000 euro zelfs overschreden. Iedere week stonden de kramen weer vol met groenten, fruit en zelfgemaakte producten. Zonder de hulp van alle leveranciers was dit nooit gelukt. Via deze weg willen we iedereen daarom bedanken die producten heeft aangeleverd, maar ook de vrijwilligers achter de kramen en bij de koffiehoek willen we hartelijk bedanken. En natuurlijk alle kopers. Ook zonder u was de Kerkmarkt niet zo succesvol geweest. Hartelijk bedankt namens de werkgroep Kerk in Actie.