[expand title=”Wat is de bedoeling?”]Het herinrichten en moderniseren van de kerkzaal van de Ontmoetingskerk te Dieren.

[/expand]

[expand title=”Wat is hiervan de achtergrond?”]De kerkenraad heeft in het beleidsplan 2014-2017 aangegeven dat de kerkruimte toekomstbestendig gemaakt dient te worden om nieuwe vormen van eredienst mogelijk te maken en meer gemeenschapsgevoel te creëren. Ook wordt hierin genoemd het gebruik van social media, beeld- en geluid apparatuur.

[/expand]

[expand title=”De huidige situatie”]

  • De kerkzaal van de ontmoetingskerk ziet er als volgt uit (zie foto, volgt);
  • De kerk wordt in langsrichting gebruikt, er is sprake van een theateropstelling. De afstand van achterste banken tot podium is groot bedraagt ca. 25 meter;
  • De ruimte is niet flexibel vanwege de ongelijke vloer en zware banken;

Preekstoel wordt zeer zelden gebruikt[/expand]

[expand title=”Wat verandert er?”]

 • De huidige vloer is ongelijk, van natuursteen en kunststof, en grindtegels in de zijbeuken. In de nieuwe situatie komt er één vlakke kunststof vloer, van PVC. Ook in de zijbeuken en op het podium komt hetzelfde materiaal;
 • De banken verdwijnen en worden vervangen door stoelen die in U-vorm geplaatst kunnen worden;
 • De preekstoel verdwijnt;
 • Het liturgisch centrum staat momenteel op het podium en komt in de nieuwe situatie de kerk in;
 • In de kerk komen verrijdbare beeldschermen te staan, waarop liederen, afbeeldingen of filmbeelden worden vertoond. Een en ander mogelijk in combinatie met een beamer;
 • Achterin de kerk komt een kleine studio voor het bedienen van de camera, licht, geluidsapparatuur;
 • De schakeling van de verlichting wordt gewijzigd, zo mogelijk worden dimmers geplaatst;
 • Er komt nieuw liturgisch meubilair, te weten: een tafel, een katheder, een standaard voor de paaskaars en een doopvont;
 • De huidige standaard voor de paaskaars en de schaal van het huidige doopfont worden hergebruikt;
 • Een camera maakt opnames van de kerkdienst. Deze opnames worden rechtstreeks uitgezonden, om ze in Beverode of thuis op de computer te bekijken;
 • In de zogenaamde dwarsopstelling wordt een diffuus scherm geplaatst om tegenlicht te voorkomen.
 • Het scherm bestaat uit verrijdbare elementen.[/expand]

[expand title=”Hoe ziet de nieuwe kerkruimte er uit?”]

 • De kerkruimte wordt heel flexibel. Het is mogelijk om er in dwarsrichting of in lengterichting gebruik van te maken;
 • De stoelen kunnen in U-vorm geplaatst worden zodat meer gemeenschapsgevoel ontstaat;
 • De architect heeft tal van modellen geschetst waarvan enkele zijn weergegeven (volgt).[/expand]

[expand title=”Is de nieuwe ruimte geschikt voor verhuur?”]

 • De nieuwe kerkzaal is beter geschikt voor verhuur, zeker ook vanwege de grote flexibiliteit. Te denken valt aan concerten, lezingen etc;
 • Ook zal de ruimte (nog) beter gebruikt kunnen worden voor uitvaarten.[/expand]

[expand title=”Hoe ziet het liturgisch meubilair eruit?”]

 • Er zijn nog geen tekeningen van het liturgisch meubilair.
 • Bijgaand een foto van de Maria Christinakerk in den Dolder waar de stijl van Dolf Floors duidelijk herkenbaar is (volgt).[/expand]

[expand title=”Is al vastgesteld welke stoelen er komen?”]Nee, de gemeenteleden krijgen in maart 2016 de gelegenheid om 3 tot 5 stoelen te bekijken en uit te proberen.

[/expand]

[expand title=”Is al vastgesteld wat de kleur is van de vloer?”]Nee, dit wordt in het voorjaar 2016 uitgewerkt.

[/expand]

[expand title=”Hoe hoog is het budget?”]Het budget bedraagt € 200.000

[/expand]

[expand title=”Tegenvaller: de vloer”]

 • De werkgroep heeft onderzoek laten verrichten naar de vloer van de kerkzaal. Het blijkt dat er sprake is van vocht in de bovenlaag van de vloer én er is loslating van natuursteen geconstateerd;
 • Gevolg: tussen de pilaren dient de vloer te worden uitgehakt over een diepte van ca. 5 cm én te worden opgevuld met cement. Voorlopige kostenraming: meer dan € 20.000,-;
 • Mogelijk kunnen sloopwerkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd, waardoor dit bedrag kan worden verlaagd.[/expand]

[expand title=”Hoe ziet de planning eruit?”]

 • Het ontwerp wordt uitgewerkt: dec 2015-apr 2016
 • Een Acoustisch adviseur zal advies geven over de consequenties van de nieuwe indeling.
 • Stoelentest door gemeenteleden: uiterlijk in maart 2016.
 • Gemeente-avond: voorjaar 2016
 • Definitief besluit KR: april 2016
 • Uitvoering: juli en aug 2016

Opening: startzondag sept 2016.

[/expand]

[expand title=”Hoe ziet de besluitvorming er uit?”]

 • Op 21 november 2015 heeft de kerkenraad een besluit genomen om het voorlopig ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp, en tevens een principebesluit genomen tot uitvoering;
 • In april 2016 zal de kerkenraad een definitief besluit nemen om het definitief ontwerp uit te werken en tot uitvoering over te gaan.[/expand]

[expand title=”Kan ik meehelpen als gemeentelid?”]

Onderstaand staan een aantal projectwerkzaamheden vermeld.

 • Sloopwerkzaamheden preekstoel (juli 2015)
 • Sloopwerk aan de vloer (juli 2015)
 • Afvoer puin etc. (juli 2015)
 • Aanleg van bekabeling (juli/augustus 2015)

Onderstaand staan een aantal werkzaamheden vermeld vanaf ingebruikname.

 • Verrichten van studiowerkzaamheden op zondag
 • Stoelen sjouwen
 • Het verzorgen van de planning van studiowerk
 • Het verzorgen van de planning van stoelen sjouwen.[/expand]

[expand title=”Kan ik meehelpen als gemeentelid als ik niet technisch of sterk ben?”]Gemeenteleden kunnen ook in financieel een bijdrage leveren in het proces. De kerkenraad denkt over een projekt van crowdfunding van stoelen of anderszins.

[/expand]

[expand title=”Praktische consequenties”]

 • Vlakke kunststof vloer, ook op het podium;
 • Podium blijft gehandhaafd;
 • Banken verdwijnen evenals de preekstoel;
 • In de begroting zijn 250 stoelen opgenomen. Tijdens concert of bv kerstnachtdienst worden stoelen aangevuld uit de regenboogzaal;
 • Nieuw liturgisch meubilair, hergebruik schaal doopvont + kaarsenstandaard;
 • Grote verplaatsbare beeldschermen in de kerk;
 • Camera voor opname van kerkdienst;
 • Studio voor beeld/geluidregisseur;
 • Halfrond scherm in dwarsopstelling.[/expand]

[expand title=”Resultaat”]

 • Gemeenteleden kunnen thuis op de computer de dienst volgen;
 • In Beverode kan men de dienst meebeleven via een beeldscherm;
 • De kerk is altijd vol, door het neerzetten van het juiste aantal stoelen;
 • Grote flexibiliteit in mogelijkheden;
 • Meer gemeenschapsgevoel, meer zitcomfort;
 • Mogelijkheid om liturgie, afbeeldingen, films, bladmuziek te projecteren;
 • Vloer is makkelijk te onderhouden;
 • Kortom: een toekomstbestendiger ruimte.[/expand]

[expand title=”Wie zitten er in de werkgroep Herinriching Ontmoetingskerk? “]Lea de Vries, Willy Eenink, Angelique de Coo, Stef Nieuwland, Annette Oorthuys,  Henk Boonen, Marcel Teunissen, Martin Kas, Wim de Jong, Florian Ort, Chris van Gulyk (secretaris), Frans Ort (adviseur), Els Terpstra (stagiair), Klaas Pieter Plantinga (vz)

[/expand]

[expand title=”Vragen?”]

 • Vragen, opmerkingen en suggesties stellen we zeer op prijs.
 • U kunt hiervoor terecht bij één van de werkgroepleden.[/expand]