In september heeft de Jeugdraad aangevuld met vrijwilligers, ouders en jongeren drie avonden nagedacht over de toekomst. Dit heeft geresulteerd in een plan met de titel ‘Jeugdwerk met lef’, waarin we de volgende kern voor ons jeugdwerk opnamen:

“Jezus, waarover geschreven wordt in de Bijbel, geeft inspiratie en brengt ons als gemeente samen. God kan op verschillende momenten en voor iedereen persoonlijk een andere betekenis, een andere waarde hebben. Als gemeente omarmen we die dynamische pluriformiteit. Met het jeugdwerk van onze kerk willen we de kinderen en jongeren laten ervaren dát we gemeente zijn en dat daar kracht vanuit gaat. Kracht door verbinding met God en me elkaar; het samen plezier maken en er voor elkaar en anderen zijn wanneer dat nodig is. Door het jongerenwerk heen willen we God, Jezus en de Heilige Geest een plek geven bij de jeugd, een plek waar ruimte is voor vragen, zekerheden, twijfels en nieuwsgierigheid.”

Naar aanleiding van deze kern zijn drie pijlers geformuleerd die in deze dienst zijn gepresenteerd. Een viering met vertrouwde muziek, afgewisseld met persoonlijke vertellingen, live muziek en muziek en beeld via de schermen. Met elkaar zijn we in groepjes in gesprek gegaan over de drie gepresenteerde pijlers. We rondden de dienst af met een gebed met licht.  De kinderen van de kindernevendienst bleven tijdens de dienst in de kerk. Voor hen was in de zijbeuk ruimte om op hun eigen manier en niveau aan de slag te gaan.

 Al met al een prachtige viering, hieronder ziet u een fotoverslag