Theaterdienst: “Groot, groter, grootst”

Wat gebeurt er als je 1 genereuze generaal, 2 stoere soldaten, 2 invloedrijke dames, 7 onderdanige slaven met heimwee
onder leiding van 3 regisseuses op het toneel zet? Dan gaat een Bijbelverhaal uit het Oude Testament echt grandioos leven!
Wie erbij was zag een groot krijgsman klein worden dankzij de besmettelijke ziekte “huidvraat”.
Wie erbij was zag uiteindelijk een kleine Joodse slavinnetje opeens alle eer krijgen:
Zij kreeg een verdiende ereronde door de kerk in de paard en wagen van Naäman inclusief paardengetrappel, gehinnik, trompetgeschal en applaus!
Wie erbij was hoorde van “een nieuw begin”, “alles komt goed” en dat God “een God van iedereen is”.
Wie erbij was kwam, zag en genoot van een spontaan spel met inhoud. Hulde aan de 12 spelers: wie zegt dat je 12 discipelen nodig hebt om te getuigen?

Ds. Joke Quik-Verweij.

   

Het verhaal van Naaman  2 Koningen 5:1-27